Human Rights and Ethical Work Policy


Nova Fruits firması üst yönetimi ve tüm çalışanları ile insana ve insan haklarına saygılı yönetim anlayışını benimsemiştir. Bu yönetim anlayışının etkinliği ve kalıcılığını sağlamak için;

 • Tüm insanları ırk, cinsiyet, renk, milliyet ya da sosyal köken, din, yaş, hastalık, maluliyet, cinsel yönelim, siyasi görüş veya geçerli yasalarca korunan her türlü diğer statü temelinde ayrımcılık yapmadan eşit görür.
 • Çalışanlarının her türlü kişisel ve özel bilgisine saygı duyar, bu bilgileri çalışma süresi boyunca ve bu sürenin sonunda gizli tutacağını ve gizlilik içerisinde imha edeceğini taahhüt eder.
 • Şirkette eleman seçimi, işe alım, yerleştirme, eğitim, ücretlendirme ve yükselme; vasıflar, performans, beceriler ve deneyim temel alınarak gerçekleştirir. Şirket işyerinde ve işyeri dışında işle ilgili durumlarda adil olmayan davranış, ayrımcılık veya tacize hoşgörü göstermez.
 • Çalışanların herhangi bir misilleme, taciz, tehdit korkusu olmadan herhangi bir işçi sendikası oluşturma, sendikaya katılma veya katılmama, işçi temsilcisi ile temsil edilme hakkına saygı duyar. Çalışanların özgürce seçtikleri, yasalarca tanınan sendika veya işçi temsilcisi ile yapıcı diyalog kurmayı taahhüt eder.
 • Çalışanlarına güvenli ve sağlıklı, yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere uygun çalışma ortamı sağlar. Çalışma şartlarının sürekli iyileştirilmesi için çalışanlar ile sürekli iletişim halindedir.
 • Çalışanlarına taciz, şiddet, rahatsız edici ve güvenli olmayan davranışların olmadığı güvenli bir çalışma ortamı sağlar.
 • Gerekli iş gücünü hiçbir durumda hapishane işçiliği, borç ödeme amaçlı işçilik, askeri işçilik, köle emeği ve her çeşit insan ticaretini de kapsayan zorla çalıştırma uygulamaları ile karşılamadığını ve karşılaşılan zorla çalıştırma uygulamalarını ivedilikle yasal mercilere iletmeyi taahhüt eder.
 • Stajyerler hariç 18 yaş altındaki kişileri çalıştırmaz. Çocuk iş gücünün eğitim hayatına yönlendirilmesi ile ilgili sorumlu davranır.
 • Çalışanlarına eşit işe eşit ücret prensibi ile sektör ve yerel işgücü piyasasında rekabetçi ücretler sağlar, ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ve yan haklar geçerli yasalar ile tam uyum içindedir.
 • Çalışanlarına herhangi bir misilleme, taciz, tehdit korkusu olmadan istek ve şikayetlerini iletebileceği kanallar sağlar ve her türlü geri bildirimi gizlilik çerçevesinde değerlendirmeyi taahhüt eder.
 • İş paydaşlarından insan hakları ve etik çalışma kurallarına uyumlu çalışma talep eder, insan hakları üzerine etkilerini değerlendirir ve olumsuz etkilerin ortadan kaldırılabilmesi için sorumluluk bilinci ile hareket eder.

Genel Müdür (14.06.2017)